aktuellt på ferrum

Johanna, vår ny praktikant från Chalmers!

 

Hej Johanna, vill du berätta lite kort om vem du är?

- Mitt namn är Johanna, jag är född och uppväxt i Norrköping men flyttade till Göteborg med min sambo för att läsa på Chalmers.

Vad är ditt största intresse?

- Jag älskar att hålla på med heminredningsprojekt så det blir en hel del pysslande hemma. Annars kan jag spendera en hel dag med att måla akvarell!

Varför valde du att läsa till arkitekt?

- På utbildningen får jag utlopp för mitt konstnärliga intresse, samtidigt som vi ständigt ställs inför kreativa utmaningar!

 

Varmt välkommen till oss Johanna!

Fullt ös på Axel Dahlströms torg!

 

Nu har markarbetet kommit igång för det flerbostadshus ferrum håller på att färdigställa handlingar för i Högsbo. Förslaget innebär att Stadsdelen får ytterligare cirka 60 lägenheter i ett hus med miljöklassning guld!

 

 

Amsterdam

 

Den 3-4 oktober har vi på ferrum blivit inbjudna att få ta del av Forbos produktion av golv på plats i fabriken i Assendelft och se mer av kommande nyheter med lansering under 2019. Vi har vid flera tillfällen använt Forbos linoleum- & vinylgolv samt flatvävda mattor med fina resultat!

 

Vi ska även passa på att se två spännande stadsbyggnadsprojekt, Ijburg och Java.

 

Spännande!

Sommaruppehåll

 

Vi närmar oss semestertider och vill därför ta tillfället i akt att tacka våra beställare, samarbetspartners och samtidigt önska en trevlig sommar! När vi blickar bakåt kan vi konstatera att det varit ett innehållsrikt år där vi just för tillfället håller på att färdigställa bygghandlingar för två stora husbyggnadsprojekt. Vi är dessutom inne i en förändringsfas med ett par pensionsavgångar och ser därför extra mycket fram emot hösten då vi valt att utöka vårt gäng med en praktikplats från Chalmers.

 

Tack för ett intensivt, utvecklande och roligt år!

BIM - Building Information Modelling

 

Vår målsättning som arkitekter är att i varje situation skapa mervärde för våra uppdragsgivare. Därför kändes det naturligt att för ett år sedan ta klivet och implementera BIM i projekteringsprocessen hos oss. Detta ska förhoppningsvis leda till en effektivare byggprocess med en slutprodukt av högre kvalitet.

 

Vår vision är att användning av BIM vid utformning av våra projekt ska leda till bätte kommunikation och produktion men att det på sikt även kan fungera som ett effektivt verktyg för våra beställare vid förvaltning av sina fastigheter.

 

Byggstart på Riksdalersgatan

 

Nu närmar sig byggstart för det flerbostadshus ferrum ritat i Högsbohöjd i sammarbete med Trollängen Bostad AB.  Tornstadens Byggnads AB är det som kommer realisera projektet och bygget förväntas komma igång under augusti 2018.

 

Vi ser fram emot slutresultatet under hösten 2019!

Yteffektiva studentlägenheter

 

Som arkitekter genomför vi kontinuerligt utredningar åt fastighetsägare som vill utveckla och förbättra sina fastigheter. Ofta handlar det om exploateringsutredningar, detaljplaneändringar eller lokalanpassningar för att optimera ytor. I detta fall har vi tagit fram ett förslag på utformning av studentlägenheter på Pennygången åt Stena Fastigheter. På grund av lägenheternas minimala yta har uppdraget krävt yteffektiva och smarta lösningar.

 

Trixigt och utmanande men samtidigt väldigt kul!

Studiebesök

 

Vår resa gick bland annat till det Kasper Salin nominerade HSB Studio 1 i Örgryte Torp. Sociala och välkomnande entréplan, läckert svartbränt tegel och lägenheter med vackert dagljus är några av de kvalitéer som bidrar till ett sammanhållet område med höga kvalitéer.

ferrum nominerade till SAVGs arkitekturpris 2017!

 

Tillsammans med Wingårdhs, Krook&tjäder och Johannes Norlander  arkitekter har ferrum blivit nominerade till Sveriges Arkitekter Västra Götaland, SAVGs arkitekturpris 2017.

 

Sveriges Arkitekter Västra Götaland delar ut priset vartannat år och det känns smickrande att vara i ett sammanhang med projekt som håller mycket hög nivå!

 

 

Ta del av nomineringen här.

Vi vill presentera och välkomna vår nya kollega!

 

Under mars månad fick vi förstärkning av Iris Mourouti som är nyexaminerad arkitekt från Chalmers Tekniska Högskola. Ursprungligen kommer Iris från Grekland och läste till en början på Democritus University of Thrace. Innan hon flyttade till Sverige jobbade hon under en period på  Mind the Ark i Grekland!

 

Välkommen Iris!

PLÅT17

 

Den 16 mars arrangerades arkitekturdagen PLÅT17 för tionde året i följd och Lollo Dahlsten från oss på ferrum arkitekter reste till Stockholm för att tala om vårt infillprojekt på Masthugssterrassen i Göteborg.

 

Seminariedagens syfte var att lyfta fram möjligheterna som finns med metallfasader och visa på intressant och inspirerande arkitektur. Masthuggsterrassen med Titanzink som fasadmaterial var ett av 7 nominerade projekt detta året!

 

Klicka här för att läsa mer om PLÅT17

Sharing cities - är ett paradigmskifte på gång?

 

Arkus hemsida kan man nu läsa Helena Westholms artikel där hon skriver om och refererar till borgmästaren Park Won Soons arbete kring Sharing Cities/delningsekonomi. Helena har på senare tid jobbat intensivt med Ust, en bogemenskap i Högsbohöjd där fokus varit att utveckla ett boende för personer som är intresserade av att lägga större vikt på gemensamma utrymmen och funktioner än vad som är traditionellt. Det finns mycket att vinna på gemensam konsumtion. Bilpooler, Airbnb och Couchsurfing är exempel på verksamheter som bland annat gynnar miljön och för människor närmre varandra på ett mycket positivt sätt!

Renovering av trapphus på Pennygången

 

Pennygången är ett stort bostadsområde i Göteborg som byggdes i början av 60-talet. Trapphusens väggar av betongelement och de öppna trapphallarna har gett en hård ljudmiljö och långa efterklangstider. Därtill har den dåliga belysningen bidragit till att ge entrén till bostaden ett skumt och otrivsamt intryck.

 

Genom att montera absorbenter både i tak och på vägg får man nu en kraftigt förbättrad akustik som även blir till en färgglad utsmyckning. Vita, fräscha väggar och ny belysning gör också trapphusen ljusa och trivsamma. Betydligt tystare, snyggare och roligare trapphus i stram 60-talsanda med en principlösning som kan appliceras på samtliga 100-talet trapphus med en variation av absorbenter i olika accentkulörer.

Fasadrenovering i Backa Brunnsbo

 

Sen en tid tillbaka är ferrum med och utvecklar sex fastigheter åt Stena Fastigheter i Backa Brunnsbo på Hisingen i Göteborg. Husen kommer bland annat att tilläggsisoleras och förses med nya moderna fönster för att minska uppvärmningskostnaderna. På entréplanet kommer fasaderna både sättas igen och öppnas upp för att tydliggöra mötesplatser och öka transparensen bland de boende och verksamheterna.

 

Målsättningen är att ombyggnationen ska bidra till att husen upplevs mer öppna och attraktiva.

Påbyggnad av befintliga bostäder

 

På de befintliga fastigheterna utmed  Mejerigatan i Kallebäck har ferrum tagit fram ett förslag till påbyggnad i två våningar. Förslaget skulle innebära att det tillkommer 48 stycken lägenheter mellan 1RoK på 35Kvm och 4RoK på 93Kvm. Eftersom huskropparna ligger med ett relativt stort avstånd sinsemellan och dessutom är förskjutna i förhållande till varandra lämpar de sig bra för en påbyggnad. Påbyggnaderna ger på sikt bättre underlag för bland annat kollektivtrafik och dagligvaruhandel i och omkring området.

Stora Nygatan

 

Lägenheterna på Stora Nygatan står färdiga och vi på ferrum är väldigt nöjda med resultatet! Takkuporna gör vindslägenheterna luftiga och tillsammans med ljusa kulörer sprids dagsljuset på ett vackert sätt genom rummen.

 

Kolla under projekt för att se spännande bilder på hur arbetet har sett ut under den omfattande renoveringen där flertalet lägenheter stod helt öppna mellan våningsplanen!

Lägenhetsrenovering i Prästgårdsängen

 

På uppdrag av Örgryte Bostads AB är  ferrum arkitekter med och tar fram ett förslag för upprustning av de tre lamellhusen från 1965 i Örgryte. Totalt handlar det om 442 lägenheter som ska genomgå både stambyten samt renovering.

 

Bogemenskap i  Högsbo, Göteborg

 

Bogemenskaper är i skrivande stund glödande hett runt om i Sverige som ett av många sätt att råda bot på den bristande bostadsmarknaden. På ferrum har vi det senaste året ritat 55 nya lägenheter i Högsbohöjd tillsammans med föreningen UnderSammaTak.

 

För att se mer av projektet, klicka här.

ferrum arkitekter omnämns i BEVEGONytt

 

I BEVEGONytt nr4 2015 beskrivs det lyckade bostadsprojektet på Masthuggsterrassen i Göteborg, ritat av ferrum arkitekter. Det är RHEINZINK som levererat fasadsystemet bestående av kvadratiska formatplåtar med dold infästning.

 

Läs artikeln och se bilderna på sidan 6-7 genom att klicka här.

ferrum arkitekter finns nu på houzz

 

För att se våra projekt, klicka här.

 

houzz är en plattform för bostads- och designprojekt med syfte att föra samman bostadsägare med  experter inom inredning, design och arkitektur i en unik visuell community.

ferrum arkitekter på studieresa

Malmö-Köpenhamn-Helsingör

 

Under slutet på oktober åkte vi på ferrum arkitekter på  studieresa till Malmö, Köpenhamn och Helsingör för att uppleva modern arkitektur och intressanta stadsbyggnadsprojekt.

 

För att se vårt program, klicka här.

 

 

 

Foto: Sjöfartsmuseet, Helsingör

Konferens anordnad av Teknologisk Institut

"Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2015"

 

Våran medarbetare Helena Westholm är en utav talarna på konferensen "Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2015" i Stockholm den 6-7 oktober. Helena har specialcerat sig på energieffektiva byggnader och bland annat skrivit rapporten "Förskola, form, pedagogik" som hon kommer att tala om under besöket i Stockholm.

 

Helenas studie undersöker ett antal utformningsaspekter och vad de kan betyda för den dagliga verksamheten i åtta nya förskolor.

Läs mer på: www.teknologiskinstitut.se/teknik-och-bygg/c125280

Nominering till Borås stadsbyggnadspris!

 

Förskolan "Kärnhuset" i Hestra är nominerad till Borås stadsbyggnadspris 2015 i kategorin offentlig byggnad.

 

Förskolan är byggd i suterräng på en brant tomt, vilket gör att alla sju avdelningar har ingång från marken. Fasaderna är målade i ockragult och elementen har vertikala spår för ett levande intryck. Kvadratiska fönster i varierad storlek och höjd ger en fin ljusmiljö inne. Energianvändningen är mindre än hälften av kraven i byggreglerna, dvs. i nivå med passivhusstandard. Solceller och sedumväxter täcker de synliga takytorna.

 

Ansvarig arkitekt Helena Westholm, genom Efem arkitektkontor.

För att se plansch, klicka här.

Lunch i Lammhults showroom

 

Under onsdagen var ferrum arkitekter på en intressant och givande lunch i Lammhults showroom på lasarettsgatan i Göteborg. Uppdaterade material, spännande idéer och smarta lösningar som vi hoppas kunna använda oss av i våra fortsatta inredningsuppdrag.

Vindslägenheter på Stora Nygatan

 

Efter omfattande rivningar har nu lägenheterna på Stora Nygatan börjat ta form. Vi följer projektet på nära håll och ser fram emot att se ett färdigt resultat någon gång under hösten 2015.

Läs mer om projektet här.

Bogemenskap

 

Ferrum har fått arkitektuppdraget för en bogemenskap vid Riksdalergatan i Göteborg. Föreningen UnderSammaTak vill bygga 48 lägenheter och gemensamhetslokaler i ett miljövänligt hus. Skissarbetet är igång. Trollängen Bostad Ab kommer att bygga huset och hyra ut det med kooperativ hyresrätt till dem som flyttar in.

 

Inflyttning tidigast om två år.

Planarkitekt Partille kommun

 

Ferrum arkitekter har tilldelats ramavtal gällande planarkitekt i Partille kommun. Ramavtalet gäller detaljplaner, fördjupade översiktsplaner och områdesbestämmelser.

Månadens tanke

 

Ferrum arkitekter har bidragit med en liten krönika till Arkus hemsida (arkitektens forskningsstiftelse). Läs här

 

ferrum medverkar på den nordiska passivhuskonferensen i Köpenhamn i sommar.

 

För sjunde gången hålls en nordisk konferens om passivhus och lågenergibyggande. Ferrum bidrar med ett föredrag och ett "paper" om brukarnas erfarenheter i nya energieffektiva förskolor. Läs mer om projektet här.

Intervju i finsk tidning om Finska Kulturfondens miljövänliga typhus.

 

Det svenska bidraget i en nordisk tävling om prisvärda, klimatvänliga och vackra typhus har just invigts. Byggherre är Fiskars Fastigheter. Huset är ritat av Helena Westholm och Hans Grönlund genom efem arkitektkontor. Tidningen EstElle publicerar i en snar framtid en artikel om typhuset Villa Finland.

 

Kreativa hyresgäster sökes till ferrum arkitekters vackra lokal i Lagerhuset, centrala Göteborg.

 

Lediga fullt möblerade arbetsplatser finns att hyra hos ferrum arkitekter i gemensam ljus kontorslokal med kök/bar som samlingspunkt för fika och spontana möten. Med önskemål om kreativt samarbete/positiva impulser från varandras arbetsområden söker vi dig/er med beröringspunkter till vår bransch. Som hyresgäst har du tillgång till konferensrummet, fritt bredband och kopiering/skrivare/skanner i nätverket. El, städning och fika ingår. Det finns även möjlighet till P-plats i direkt anslutning till entrén. Kontakta dahlsten@ferrumarkitekter.se vid intresse och för besök.

ferrum stödjer projektet "Våga börja prata"

 

Våga Börja Prata startades 2009 av Börje och Karl Dahl, far och son, i Örebro. Bakgrunden är viljan att förändra situationen för barn till missbrukare. För att kunna göra det måste fler vuxna i barns vardag ha kunskap om hur man kan upptäcka och hjälpa dessa barn.

 

Läs mer om projektet på www.vagaborjaprata.se eller på deras facebooksida.

Gruppboende i Karlstad

 

Ferrum skissar nu på två separata gruppbostäder för Karlstad kommun med högt ställda krav på specialanpassningar samt en god utemiljö.

Nya bostäder på Masthuggsterrassen

 

På Masthuggsterrassen är bygget nu i full gång av nya terrasslägenheter ritade av ferrum arkitekter.

 

Terrasslägenheterna har utsikt mot Göteborgs hamninlopp. Nybyggnaden innebär även en bättre miljö för de studentlägenheter och vandrarhem som ligger i bottenvåningen på de befintliga husen.

1:a pris till ferrum, efem arkitekter och mareld landskapsarkitekter

 

Ferrum arkitekter har tillsammans med efem arkitekter och mareld landskapsarkitekter vunnit 1:a pris med bidraget "Med mössan i hand" i parallellt uppdrag om ny bebyggelse i centrala Floda. Den så kallade Herrgårdsbacken ska bli en viktig pusselbit och startskott för nya hållbara Floda.

 

 

 

Norra Säterigatan

 

Renovering av 80 lägenheter med nya badrum, kök och ytskikt. Ny färgsättning av trapphus och helt ny fasad med inglasade balkonger.

 

Läs mer!